290KADY 01
 
 
  
   
   
  euro 128 
 CONTRIBUTIE
                  CONTRIBUTIEBEDRAG

  De contributie voor het seizoen 2017 - 2018
  bedraagt onveranderd :
  Bij betaling vóór 1 november : € 60,00.

  Bij betaling na   1 november : € 62,50.
 
  Nieuwe leden betalen € 5,00 inschrijfgeld.

  Betaling van het verschuldigde bedrag op :

  IBAN nummer : NL30 INGB0001 0058 55
 
  t.n.v. Bridgeclub "De Verbinding" te 
                          Capelle aan den IJssel
 

 

 

                         

  --  30 competitiemiddagen.

  -- Kerstdrive (18 december a.s.) met prijzentafel.

  -- Slotdrive (30 aril 2018) met prijzentafel 
     

 
  -- Dit alles voor :

      10euro